Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
De website uitbater verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van de website uitbater zijn
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. De website uitbater is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de website uitbater hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Privacybeleid
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de K.R.N.S.O., Prins Albertlaan, 104 te 8400 Oostende, info@krnso.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om de roeisport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, volstaat het ons dat mee te delen op info@krnso.be. Via dit adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Eigendom
Deze website is eigendom van de domeinnaamhouder.
Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van website uitbater gevestigd is, bevoegd.

Lees ons clubblad online:

FOLLOW US:

1871

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende

Prins Albertlaan 104
8400 Oostende
België

Ond.Nr. BE0410.454.015